Hướng dẫn mua xe trả góp

  • Anh/Chị cần nhập số tiền cần vay
  • Lãi xuất được tính theo tháng hoặc năm. Thường từ 9% – 10%/năm
  • Thời gian vay tháng hoặc năm
  • Loại hình vay. Nếu anh/chị không có nhu cầu vay đặc biệt. Hãy để mặc định.
Số tiền vay (đ)
Lãi suất (Ví dụ 9.5%)
Thời hạn vay
Loại hình